รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง สนใจ ติดต่อ 0867431141

ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!! ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง โทรติดต่อ 0867431141 รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับสร้างทาวน์เฮาส์ รับจ้างออกแบบ รับจ้างเขียนแบบ รับเขียนแบบก่อสร้าง แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ใบประเมินราคาBOQกู้เงินธนาคารขายแบบบ้าน ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ ขายแบบโรงงาน ขายแบบโกดัง ขายแบบอาคารพาณิชย์ ขายแบบทาวน์เฮาส์
->>คลิกดูแบบอพาร์ทเม้นท์

หนังสือมอบอำนาจ*ใช้จดทเบียนหุ้นส่วนบริษัท

หนังสือมอบอำนาจ*
(ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

ทำที่…………………………………….
วันที่ …….. เดือน …………………… ...………..

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วน/ผู้เริ่มก่อการ/บริษัท………………………………………………ขอมอบอำนาจให้…………………………………..ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร……………………..เลขที่…………………..ซึ่งออกให้ ณ ………………………………….เมื่อวันที่…………………………….อยู่บ้านเลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………….….…………แขวง(ตำบล)……………………………..เขต(อำเภอ)…………………….…….จังหวัด………………………….……หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………..(ของผู้รับมอบอำนาจ) เป็นผู้มายื่นขอจดทะเบียน…………………………..……….ของห้างหุ้นส่วน/บริษัท……………………………………………………………...ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………………………….แทนข้าพเจ้าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวชื่อข้างต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆ ในคำขอจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น และให้มีอำนาจรับทราบคำสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแทนห้างฯ บริษัทได้ด้วยทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในสิ่งซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรรับมอบอำนาจนี้โดยสิ้นเชิง

                                                                (ลงลายมือชื่อ)………………………………….ผู้มอบอำนาจ
                                                                                       (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ)………………………………….ผู้มอบอำนาจ
                                                                                       (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ)…………………………………..ผู้มอบอำนาจ
                                                                                        (…………………………………)
ประทับตรา                                            (ลงลายมือชื่อ)………………………………..ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                                        (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ)…………………………………..พยาน
                                                                                        (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ……………………………………พยาน
                                                                                        (………………………………….)

* แบบหนังสือมอบอำนาจกรมทะเบียนการค้า,กระทรวงพาณิชย์

รับสร้างโกดังสำเร็จรูป รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป

>> สร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างโกดัง ร้านค้าสไตล์โกดัง โครงสร้างเหล็กกล่อง เหล็กไวแฟรงค์ ใช้เวลาสร้าง 20-40 วัน
>>ราคาโครงสร้าง 1,900 -2500 บาท / ตารางเมตร
>>ระบบโครงสร้างโกดังสำเร็จรูป เป็นการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง ตามมามตรฐานวิศวกรรม แตกต่างแค่เพียง เราจะผลิตชิ้นส่วนที่โรงงานและนำไปประกอบหน้างาน
>>สนใจติดต่อ คุณบี โทร 086-7431141
ID Line : @baanthaidd

ออกแบบพร้อมก่อสร้าง โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ราคาไม่แพง ถูกมาก

ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงาน โครงเหล็กเสา และโครงเหล็กหลังคา เหล็กรูปพรรณ เอชบีม (H-Beam), ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) และ ไอบีม (I-Beam)