หนังสือค้ำประกัน

ดาวน์โหลด

หนังสือค้ำประกัน


                         หนังสือนี้ทำขึ้นที่………………………………………………………………….เมื่อวันที่……………เดือน…………. .………………….. โดย

                         ข้าพเจ้า……………………………………………………………อายุ………….ปี อยู่บ้านเลขที่ ………………..ตรอก/ซอย………………………….ถนน……………………………แขวง/ตำบล………………………………อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………… สังกัดหน่วยงานราชการ ……………………………กระทรวง……………………………………….ระดับ……………………………………. ถือบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่……………………………...……………………………. ออกให้โดย…………………………………………………………….  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้ค้ำประกันตกลงทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่ นาย/นาง/นางสาว................................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าลูกหนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า

                         ข้อ 1.        ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าหนี้ได้ทำสัญญา...............................โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสัญญา.................................. ฉบับลงวันที่…....เดือน……………………………...……………ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าสัญญา”  ซึ่งผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจสัญญาเป็นอย่างดีแล้วนั้น
                                            ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันเข้าค้ำประกันลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ โดยขอสัญญาว่า  ถ้าลูกหนี้ปฏิบัติผิดนัดผิดข้อตกลงตามสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระต่อเจ้าหนี้หรือทำให้เจ้าหนี้เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชำระหนี้หรือค่าเสียหายบรรดาที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้ก่อน และผู้ค้ำประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ตลอดไป จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้สินเชิงแล้ว

                         ข้อ 2.        หากเจ้าหนี้ผ่อนผันหรือผ่อนเวลาใด ๆ ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันตกลง     ยินยอมรับการผ่อนผัน ผ่อนเวลานั้นด้วย โดยเจ้าหนี้ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันจะไม่ถือการผ่อนผัน ผ่อนเวลา เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของตนเป็นอันขาด

               ข้อ 3.        ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ถอนค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นความผูกพันความรับผิดกับเจ้าหนี้

                         ข้อ 4.        ในกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นประการใด ไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใด ผู้ค้ำประกันยังคงมีความผูกผันในฐานะผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้ และจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

                         ข้อ 5.        ผู้ค้ำประกันตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาข้อต่อสู้ต่างๆที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้มาเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตนตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

                         ข้อ 6.        การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใดไปยังผู้ค้ำประกันตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบ และผู้ค้ำประกันได้ทราบนับแต่วันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารพึงไปถึงตามปกติ

หนังสือนี้ทำขึ้นเป็นหนึ่งฉบับ ผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้

                        ลงชื่อ..................................................... ผู้ค้ำประกัน
                                      (                                                                          )

                            ลงชื่อ..................................................... พยาน
                                      (                                                                          )

                            ลงชื่อ..................................................... พยาน
                                      (                                                                          )


รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

**รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก
**รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_8.html
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
☎️โทร 0867431141 (ผู้ออกแบบ)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์
https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141