โครงการออกแบบอพาร์ทเมนต์3ชั้น ค่าก่อสร้าง 8ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ( ภาพรวมโครงการ)