โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน3ชั้น ค่าก่อสร้าง 5ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กทมขั้นตอนการดําเนินโครงการ( ภาพรวมโครงการ)