โครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์3ชั้น ค่าก่อสร้าง 4.35ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ เขตลาดกระบัง
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ( ภาพรวมโครงการ)