การคำนวณขนาดของฟิวส์ - ขนาดสายไฟฟ้า

ตัวอย่างการคำนวณขนาดของฟิวส์
บ้านของน้อยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า 220 โวลต์ ดังนี้
1. เตาไฟฟ้า ขนาด 750 วัตต์ 1 เตา
2. หม้อหุงข้าว ขนาด 1,000 วัตต์ 1 ใบ
3. ตู้เย็น ขนาด 200 วัตต์ 1 เครื่อง
จะต้องใช้ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์ สำหรับวงจรไฟฟ้าในบ้านหลังนี้
วิธีทำ จากสูตร

แสดงวิธีทำ
                    จากสูตร           I  =   P
                                                  E

          1.หาปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเตาไฟฟ้า  =    750      = 3.40
                                                                                   220
          2.หาปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเตาไฟฟ้า  =    1000    = 4.54
                                                                                   220
         3.หาปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเตาไฟฟ้า  =    1000    = 0.90
                                                                                   220
      รวมกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 3.40+4.54+0.90 = 8.84
            ดังนั้นบ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์ขนาด 10 A
     หมายเหตุ การคำนวนของฟิวส์นั้นต้องปัดขึ้นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ฟิวส์ขาดเมื่อใช้งานอุปกรณ์
ตัวอย่างการหาขนาดสายไฟฟ้า    ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด2.4กิโลวัตต220 โวลต์ จะต้องใช้สายไฟฟ้าเบอร์อะไร
วิธีทำ จากสูตร
                    I =     P
                                             E
                            แทนค่า   =   2,400  = 10.9
                                                 220 

    จะต้องเพื่อความปลอดภัยไว้ 1.5 เท่า
             จะต้องใช้สายไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได10.9 x 1.5 = 16.35 A
    เมื่อเปรียบเทียบกับตารางจะเห็นว่าสายไฟฟ้าที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย คือสาย สายไฟฟ้าเบอร์ 20
ที่มา: ttp://www.thaigoodview.com

ผลงานบางส่วนของเรา..รับออกแบบ รับเขียนแบบ รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง โทร.0867431141

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141

แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก