ถังเก็บน้ำ สูตรคำนวณ การคํานวณ ปริมาณน้ำ/แท้งค์น้ำ

การคำนวณ เพื่อเลือกถังขนาดได้ถูกต้อง ไม่ใหญ่ ไม่เล็กเกินไป เพียงพอกับการใช้งาน เหมาะกับประมาณคน และเหมาะกับแหล่งน้ำที่นั้น ๆ
โดยปกติ 1 คน ใช้น้ำ 200 ลิตร / วัน

สูตรคำนวณประมาณน้ำ
จำนวนคน x 200 ลิตร x จำนวนวันที่จะสำรองน้ำ = จำนวนลิตร

ตัวอย่าง
บ้าน 4 คน ต้องการสำรองน้ำ 2 วัน = 4 คน x 200 ลิตร x 2 วัน = 1600 ลิตร
ที่มา:http://www.bloggang.com