วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขาย

วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขาย. ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ 
คลิกลิงค์
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/formcal3.asp