การขอเลขที่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน : คือเจ้าของบ้าน เจ้าบ้าน หรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมายโดยแจ้งขอเลขที่บ้าน ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ปลูกบ้านเสร็จ

click ลิงค์