ตัวอย่างแบบแปลนโรงงานตามมาตรฐาน(อ.ย)

วันนี้ได้แนะนำลูกค้า ตัวอย่างแบบแปลนโรงงานตามมาตรฐาน(อ.ย)

แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตามมาตราส่วน
1. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหาร
2. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของสถานที่ผลิตอาหาร
3. แบบแปลนอาคารด้านหน้า – ด้านข้าง
4. แบบแปลนแสดงภาพตัดของสถานที่ผลิต
5. แบบแปลนพื้น
บริเวณสถานที่ผลิตอาหารและการติดตั้งเครื่องจักร
ที่ตั้งและจา นวนอ่างล้างมือในบริเวณผลิต
ที่ตั้งและจา นวนของห้องส้วม

ทุกแบบแปลนแบบสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้

ทุกแบบแปลนแบบสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ ตามความต้องการ และความเหมาะสม กับขนาดที่ดินที่ท่านมี
ทุกแบบแปลน สามารถปรับขนาดได้ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141

เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ของ บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด

เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ของ บ้านไทยดีดี คลิกที่นี่ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_78.html

ขายแบบโกดัง ขายแบบโรงงาน ออกแบบโกดัง ออกแบบโรงงาน เขียนแบบโกดัง เขียนแบบโรงงาน

                  

แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบโรงแรม

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141

  

รับออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

รับออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
AS-Built Drawing, Construction Drawing, Shop Drawing