ตัวอย่างแบบแปลนโรงงานตามมาตรฐาน(อ.ย)

วันนี้ได้แนะนำลูกค้า ตัวอย่างแบบแปลนโรงงานตามมาตรฐาน(อ.ย)

แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตามมาตราส่วน
1. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหาร
2. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของสถานที่ผลิตอาหาร
3. แบบแปลนอาคารด้านหน้า – ด้านข้าง
4. แบบแปลนแสดงภาพตัดของสถานที่ผลิต
5. แบบแปลนพื้น
บริเวณสถานที่ผลิตอาหารและการติดตั้งเครื่องจักร
ที่ตั้งและจา นวนอ่างล้างมือในบริเวณผลิต
ที่ตั้งและจา นวนของห้องส้วม

ผลงานบางส่วนของเรา..รับออกแบบ รับเขียนแบบ รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง โทร.0867431141

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141

แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก