บริการตรวจ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม โรงงาน

อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีทั้งหมด 9 ประเภท

1. อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตรม.ขึ้นไป)
3. อาคารชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตรม ขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
4. โรงมหรสพ
5. โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
6. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตรม.ขึ้นไป
7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตรมขึ้นไป
8. โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตรม. ขึ้นไป
9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตรมขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า หรือสวนของอาคารที่มีพื้นที่ 25 ตรม.ขึ้นไป

รับออกแบบอาคารตามหลักฮวงจุ้ย โทร 0867431141