แบบคลังสินค้าราคาถูก


แบบคลังสินค้าราคาถูก

แบบแปลน: MT1-018
แบบคลังสินค้า ขนาดกว้าง24เมตร ยาว60เมตร สูง8เมตร พื้นที่1440ตารางเมตร
บริการรับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า แบบคลังสินค้า รับเขียนแบบก่อสร้างโกดัง