โครงการออกแบบอพาร์ทเมนต์2ชั้น ค่าก่อสร้าง 8ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง จังหวัด ระยองขั้นตอนการดําเนินโครงการ( ภาพรวมโครงการ)