การคิดปริมาณ ปูนฉาบ

ปูนฉาบ

ส่วนผสมของปูนฉาบ 1 ม2
- ซีเมนต์ 12 กก.
- ทรายละเอียด 0.03 ม3
(หมายเหตุ ปูน 1 ถุง มีน้ำหนัก 50 กก.)

Tags: แบบบ้าน, แบบบ้านชั้นเดียว, แบบแปลนบ้าน, บ้านออกแบบ, บ้าน แปลน, 
ฟรีแบบบ้าน, แบบบ้านสวย, แบบบ้านสองชั้น, บ้านราคา