การตรวจสอบที่ดินเบื้องต้น ก่อนปลูกสร้างบ้าน

การตรวจสอบที่ดินเบื้องต้น ดังนี้

1. ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ท่านแน่ใจว่า ที่ดินของท่านมีโอกาสโดนแนวเวนคืนหรือไม่ จะได้หาวิธีแก้ไขแต่เนิ่นๆ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบแนวเวนคืนได้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่การเวนคืน เพื่อสร้างถนนในกรุงเทพฯ ตรวจสอบได้ที่ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดที่โยธาธิการและผังเมือง หรือเทศบาล, การเวนคืนเพื่อสร้างทางด่วน ทางหลวงพิเศษ ตรวจสอบได้ที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การเวนคืนเพื่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ตรวจสอบได้ที่ บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) , การเวนคืนในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตรวจสอบได้ที่ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) , การเวนคืนเพื่อสร้างสะพาน ทางแยกต่างระดับ ตรวจสอบได้ที่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทหรือการชลประทาน
2. การตรวจสอบผังเมืองรวม(ผังสี)ของที่ดิน เพื่อให้ทราบว่าที่ดินของท่านอยู่ในผังเมืองรวม สีอะไร ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดในการออกแบบเพื่อก่อสร้างอะไรบ้าง โดยท่านสามารถDownload กฎกระทรวง ผังเมืองรวมของ กทม.ได้ที่ www.bma.go.th/dcp และต่างจังหวัด ที่ www.dpt.go.th ซึ่งในผังเมืองรวมนั้นจะปรากฏว่าแต่ละพื้นที่จะถูกกำหนดด้วยสีต่างๆกันออกไป ดังนี้ เขตสีเหลือง เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย , เขตสีส้ม เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง, เขตสีน้ำตาล เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนามาก ,เขตสีแดง เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม , เขตสีม่วง เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม , เขตสีเม็ดมะปราง เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า , เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงมุมสีเขียว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม , เขตสีเขียว เป็นที่ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม, เขตสีน้ำตาลอ่อน เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเขตสีน้ำเงิน เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แต่ละสีก็จะแยกย่อยออกไปอีก เช่น สีเหลือง จะแบ่งเป็น ย.1 ย.2ย.3และย.4 ,สีส้ม จะแบ่งเป็น ย.5 ย.6และย.7เป็นต้น ซึ่งความหมายก็แตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง ท่านมีที่ดินอยู่ในผังเมืองสีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ประเภท ย.1 จะสามารถสร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถสร้างบ้านแฝด ห้องแถวตึกแถว หรือที่พักอาศัยรวมได้ แต่ถ้าอยู่ในประเภท ย.2 จะสร้างได้ทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด แต่จะสร้างห้องแถวตึกแถว หรือที่พักอาศัยรวมไม่ได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีความยุ่งยากบ้าง จึงแนะนำถ้าจะสร้างบ้านควรนำโฉนดที่ดินไปปรึกษากับ สถาปนิก ว่าที่ดินของท่านสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็จะช่วยให้ท่านสะดวก ประหยัดเวลา และก่อสร้างได้ถูกตามกฎหมายและตรงกับความต้องการในการใช้ชีวิตของท่านเอง
3 ที่ดินว่าอยู่ในบริเวณที่มี กฎกระทรวง เทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ เรืองห้ามก่อสร้าง ดังแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภทหรือไม่
4 ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีกฏหมายหน่วยงานราชการอื่นที่ห้ามก่อสร้างหรือมีข้อกำหนดในการก่อสร้างอาคารนอกเหนือจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่
5 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อาคารที่จะทำการก่อสร้างเข้าข่ายต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ประเภทอาคารตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ที่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ก่อน จึงจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อกรุงเทพมหานครได้

6. การตรวจสอบขนาดและแนวเขตที่ดิน มีด้วยกัน2 วิธี คือวิธีแรกวัดในโฉนดที่ดิน แล้วเทียบกับสเกลที่ระบุ เช่น ถ้าในโฉนดระบุ สเกล 1: 5000 หากเราวัดความยาวในโฉนดได้ 2 ซม. แสดงว่าที่ดินจริงยาว = 2x5000 = 10000 ซม. = 100 ม. นั่นเอง แต่วิธีนี้จะเป็นการวัดความยาวคร่าวๆ ไม่ถูกต้องนัก ควรใช้วิธีที่สองคือไปวัดขนาดจากที่ดินจริง ดีกว่า ซึ่งเราอาจจะวัดเองในกรณีที่เห็นหลักเขตทุกตัว หรือให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาวัดก็ได้ในกรณีที่ปรากฏว่ามีหลักเขตหายไป การวัดขนาดที่ดินมีส่วนสำคัญไม่น้อย ยกตัวอย่าง ในกรณีที่ท่านเลือกแบบบ้านที่จะลงในพื้นที่ดินได้แล้ว แต่ใช้ขนาดที่ดินที่วัดจากโฉนด ระยะร่นต่างๆถูกตามกฎหมายทุกอย่าง แต่พอไปยื่นขออนุญาตกับทางราชการ เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปวัดที่ดินจริงๆอีกครั้ง กลับพบว่าขนาดที่ดินหายไปเป็นเมตร ทำให้บ้านที่ออกแบบหรือบ้านมาตรฐานที่จะก่อสร้าง มีระยะร่นไม่เพียงพอ ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแบบหรือออกแบบบ้านใหม่เลยทีเดียว
ที่มาของข้อมูล:http://www.chonland.com

รับสร้างบ้านถูกดีคุ้มค่าที่สุด - คุณภาพเกรดเอ ราคาไม่แพง

ผลงานเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด

กด Like. ถูกใจเลยครับ.. https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/

บริการออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง
ติดต่อเรา ☏โทร. 086-7431141 ✉ Line ID: line052014 ✉ email: baanthaidd@gmail.com
เขียนแบบและยื่นแบบขออนุญาตให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด
แบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์4ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์5ชั้น,apartment design, apartment planning, ขายแบบอพาร์ตเมนท์ สำเร็จรูป, ขายแบบอพาร์ทเมนท์ apartment สำเร็จรูป ขนาด 100 ตารางวา, รับออกแบบอพาร์ทเมนต์, แบบหอพัก, แบบหอพัก 3 ชั้น, แบบหอพัก 4 ชั้น, แบบหอพัก 5 ชั้น, แบบหอพัก 6 ชั้น, แบบหอพัก 7 ชั้น, แบบหอพัก 8 ชั้น, แบบอพาร์ตเมนท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 4 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น ไม่มีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 6 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 7 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนท์ สำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางวา, แบบแปลนอพาร์ทเมนต์,อพาร์ทเม้นท์, หอพัก, ห้องพัก, ห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า, apartment

แบบบบ้านชั้นเดียว

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง
แบบแปลนพิมพ์เขียวแบบบ้านและอาคารทุกชนิด
สามารถนำแบบแปลนนี้ไปปลูกสร้าง หรือขอกู้ธนาคาร Bank ได้ทันที
และรับเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
1.แบบแปลนก่อสร้างอย่างละ 5ชุด
(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบประปา-สุขาภิบาล)
2.รายการคำนวณ 1ชุด พร้อมเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกรโยธาทุกแผ่น
3.หนังสือรับรองสถาปนิกพร้อมสำเนาใบอนุญาต
4.หนังสือรับรองวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญวิศวกรโยธา สย.
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญสถาปนิก สสถ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณบี โทร. 086-743-1141
E-mail : baanthaidd@gmail.com
Line ID : line052014
เขียนแบบให้ฟรีพร้อมไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารแทนลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท

แบบฟรี รับบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

บริการ รับทำรั้วบ้าน รั้วโรงงาน รับเหมาทำรั้วทุกประเภท

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

รับออกแบบวางผังโครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ
ถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง

รับออกแบบและก่อสร้าง โรงงาน โกดัง โครงสร้างเหล็ก

รับก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ รายการคำนวณโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา ทุกประเภท

แนะนำตัวอย่างแบบบ้าน รวมแบบบ้านหลากหลาย Style ที่คุณเองจะยังไม่เคยเห็น

บริการ

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบ, แบบอพาร์ทเม้นท์, อพาร์ทเม้นท์, สร้างหอพัก, อาคารพักอาศัย, อาคาร, ก่อสร้าง, แบบก่อสร้าง, แบบบ้าน รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบสร้างหอพัก, ออกแบบอาคารพักอาศัย สร้างอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างคอนโด, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น ราคาประหยัด, ออกแบบสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น รับสร้างแบบอพาร์ทเม้นท์, ออกแบบอพาร์ทเม้นท์-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ บ้าน, หอพัก, คอนโดมิเนิยม, อาคารทุกชนิด รับเสนอราคาก่อสร้าง ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ คอนโด รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับตกแต่งภายใน, รับสร้างบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, รับเขียนแบบบ้าน 3D, รับเหมาสร้างบ้าน, ต่อเติมภายใน, ต่อเติมบ้าน, ต่อเติมภายนอก, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านชั้นเดียว, ขายแบบบ้าน, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทุกไสต์สามารถปรับแบบได้, บริการรับออกแบบ, รับเขียนแบบโรงงาน,รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์, รับเขียนแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับออกแบบสำนักงาน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับตกแต่งภายใน, ตกแต่งคอนโด, รับจัดสวน แบบบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับสร้างสำนักงาน, รับออกแบบภายในตกแต่งคอนโด, ตกแต่งภายใน, ตกแต่งภายในคอนโด, ตกแต่งภายในบ้าน, ตกแต่งภายในรีสอร์ท, ตกแต่งภายในสำนักงาน, ตกแต่งภายในโรงแรม, ต่อเติมบ้าน, รับตกแต่งภายใน, รับเขียนแบบ, รับเขียนแบบบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบบ้าน, ซ่อมแซมบ้าน, รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับออกแบบคอนโด, รับออกแบบอาคารพาณิชย์, รับออกแบบตึก, รับออกแบบอาคาร, รับออกแบบสำนักงาน, รับออกแบบโรงแรม รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับเขียนแบบโรงงาน, รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์