ราคา ค่าแรงงานปลูกสร้างบ้าน2555

บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ให้ใช้บัญชีค่าแรงงานนี้ตั้งแต่ 2555เป็นต้นไป) DOWNLOAD  (บัญชีค่าแรงงานฯ ทั้งหมด)