พื้นที่ภายในของอาคารอยู่อาศัยรวม

 

สำหรับในเรื่องของพื้นที่ภายในของอาคารอยู่อาศัยรวม (หรือห้องชุด) กฎหมายกำหนดให้ต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร นอกจากนี้ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร 

กฎกระทรวงกำหนดอาคารกำหนดนิยาม“อาคารขนาดใหญ่” * อาคารสูง อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
* อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
* อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
* อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกันซึ่งรวมหมายถึงหอพักด้วย

กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้

 


อาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้แก่ 1.อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าหรือ ธุรกิจที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 2.อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่งซึ่ง สินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตาราง เมตรขึ้นไป 3.อาคารสำหรับใช้เป็นหอประชุม ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตาราง เมตรขึ้นไป 4.อาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 5.อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 6.อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่า ด้วยการศึกษาแห่งชาติ 7.อาคารสำหรับใช้เป็นหอพัก ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 8.อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีลักษณะ เป็นอาคารขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 9.อาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย ได้แก่ อาคารที่ใช้เก็บวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่า ด้วยวัตถุอันตราย

บริการรับออกแบบและเขียนแบบ แบบก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น

 


รับออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ห้องเช่า อาคาพาณิชย์


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับงานออกแบบ เขียนแบบโรงเเรม


 


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับสร้างห้องเช่า รับสร้างหอพัก รับสร้างอพาร์ทเม้นท์

รับออกแบบและเขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม รีสอร์ท และอาคารทุกประเภท


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์

 


รับงานออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมทำรายการคำนวณโครงสร้าง + BOQ ประมาณราคา + 3D


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, รับออกแบบโรงแรม

 รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบบ้านและอาคารแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

 รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมอพาร์ทเม้นท์

 รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบ-ก่อสร้างอพาร์เม้นท์ คอนโด โรงเเรม หอพัก

 


ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา ออกแบบก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ คอนโด โรงแรม โรงงาน วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบฟรี บริการครบวงจร รับเหมาทั้งระบบน้ำ ไฟ สาธารณูปโภค


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

แบบก่อสร้างห้องเช่า 4 ชั้น

 


รับออกแบบโครงสร้างและเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า หอพัก โรงแรม


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

ออกแบบอพาร์ทเม้นท์สวย

 


รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดบริการรับสร้างอาคารทุกชนิด บ้าน ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ คอนโด โรงงาน โกดังเก็บสินค้า และอาคารอื่นๆรับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

สร้างอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบสวย


 

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดบริการรับสร้างอาคารทุกชนิด บ้าน ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ คอนโด โรงงาน โกดังเก็บสินค้า และอาคารอื่นๆรับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด

 


รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดบริการรับสร้างอาคารทุกชนิด บ้าน ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ คอนโด โรงงาน โกดังเก็บสินค้า และอาคารอื่นๆรับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างapartment

 


#บ้านไทยดีดี อพาร์ทเม้นท์6ชั้น ผลงานการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง โดยคุณ"บี"สนใจโทร 0867431141 หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด.

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดบริการรับสร้างอาคารทุกชนิด บ้าน ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ คอนโด โรงงาน โกดังเก็บสินค้า และอาคารอื่นๆรับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบหอพัก5ชั้น


รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดบริการรับสร้างอาคารทุกชนิด บ้าน ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ คอนโด โรงงาน โกดังเก็บสินค้า และอาคารอื่นๆรับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบโรงแรม แบบหอพัก

 


รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดรับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์

 


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน

#บ้านไทยดีดี ผลงานการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง โดยคุณ"บี"สนใจโทร 0867431141 หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์

 


รับออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ รับออกแบบ เขียนแบบ อาคารสำนักงาน ตามสไตล์ลูกค้า รับออกแบบ เขียนแบบอาคาร 1 ชั้น รับออกแบบ เขียนแบบอาคาร 2-4 ชั้น (แก้งานได้จนท่านพึงพอใจ)รับออกแบบ เขียนแบบอาคารทุกประเภท รับออกแบบ เขียนแบบอาคารไม่เหมือนใคร ตามสไตล์ของท่าน โดยผู้ออกแบบมากประสบการณ์ ทั้งวงการออกแบบและหน้างานจริง รับออกแบบ เขียนแบบบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน โดยเน้นหลักของฮวงจุ้ย ตามสไตล์ความเชื่อของคนจีน ผู้อยู่อาศัยร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง รับออกแบบ เขียนแบบอาคารทุกรูปแบบ ทั้ง 2D 3D 4D รับทำ Animation โครงการบ้านจัดสรรค์ โครงการคอนโดมิเนียม โครงการอาคารโกดัง โรงงาน และอาคารทุกประเภท

#บ้านไทยดีดี  #www.บ้านไทยดีดี.com

ผลงานการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง โดยคุณ"บี"สนใจโทร 0867431141 หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

ออกแบบอพาร์เม้นท์ คอนโด โรงเเรม หอพัก โดยคุณบี รับออกแบบ เขียนแบบ โดยคุณ"บี"สนใจโทร 0867431141 หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd รับเขียนแบบ แบบพิมพ์เขียวใช้ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)ยื่นกู้ธนาคาร รับออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบโรงแรม แบบหอพัก

แบบอพาร์เม้นท์ คอนโด โรงเเรม หอพัก คลิกดู https://apartment-tel-0867431141.blogspot.com/p/blog-page.html
เทคนิคการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง อพาร์เม้นท์ คอนโด โรงเเรม หอพัก คลิกดู https://apartment-tel-0867431141.blogspot.com/p/0867431141.html

                 

สร้างapartment รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม

 

สร้างapartment รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงเเรม

ผลงานการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง โดยคุณ"บี"สนใจโทร 0867431141 หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด


รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อมือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd

เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์

 


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงแรม รับสร้างห้องเช่า รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท

บริษัทรับสร้างอพาร์ทเม้นท์


รับออกแบบ เขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์สวย รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ บริษัทรับสร้างอพาร์ทเม้นท์ ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์6ชั้น


รับออกแบบ เขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์สวย รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ บริษัทรับสร้างอพาร์ทเม้นท์ ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงแรม รับสร้างห้องเช่า รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างapartment รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงเเรม
ผลงานการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง โดยคุณ"บี"สนใจโทร 0867431141 หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์6ชั้น


ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง โดยคุณ"บี"สนใจโทร 0867431141 หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด

แบบอพาร์ทเม้นท์6ชั้นสวย


รับออกแบบ เขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์สวย รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ บริษัทรับสร้างอพาร์ทเม้นท์ ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงแรม รับสร้างห้องเช่า รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างapartment รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงเเรม

รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์

 


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างapartment รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงเเรม

 


ออกแบบก่อสร้างอพาร์ทเมนต์

 


ออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์

 


รับออกแบบ-ก่อสร้างอพาร์เม้นท์ คอนโด โรงเเรม หอพัก


 

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์


รับออกแบบ อพาร์ทเม้นท์ กรุงเทพ


บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น ราคาถูก


แบบก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น


สร้างอพาร์ทเม้นท์5ชั้น


บริการออกแบบแปลนอพาร์ทเม้นท์5ชั้น


ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ก่อสร้างโรงเเรม ก่อสร้างคอนโด รับเหมาก่อสร้าง


แบบอพาร์ทเม้นท์สวยๆคลาสสิค


ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างคอนโด


รับออกแบบบ้านและอาคารอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม


แบบก่อสร้างอาคารอพาร์ทเม้นท์5ชั้น


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดรับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโดรับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด

สร้างอพาร์ทเม้นท์


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก รับสร้างหอพัก รับสร้างโรงแรม รับสร้างคอนโด

แปลนพิมพ์เขียวอพาร์ทเม้นท์3ชั้น


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

รับออกแบบเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

รับออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ห้องเช่า


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

สร้าง หอพัก3ชั้น อพาร์ทเม้น3ชั้น


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

ออกแบบรับสร้างอพาร์ทเม้นท์ หอพัก อพาร์เมนท์ อาคาร 3 ชั้น


ยินดีให้คำปรึกษามือถือ 0867431141 (คุณบี) ไอดีไลน์ @baanthaidd
รับออกแบบอาคารทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

รับสร้างโรงงาน,รับออกแบบโรงงาน,รับเหมาก่อสร้าง,ผู้รับเหมา,รับเขียนแบบโรงงาน,แบบแปลนโรงงาน ตลอดจนรับเ

รับออกแบบบ้านและอาคาร พร้อมให้คำแนะนำ เทคนิคดีๆ โดยคุณบี โทร 0867431141

แนะนำเทคนิคการออกแบบ ก่อสร้าง มากมาย โดยคุณบี

รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท
แบบบ้าน...(คลิกเข้าดู)
แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบคลังสินค้า...(คลิกเข้าดู)
แบบสำนักงาน แบบออฟฟิศ...(คลิกเข้าดู)
แบบทาวน์โฮม แบบทาวเฮาส์ แบบอาคารพาณิชย์...(คลิกเข้าดู)
บริการฝึกอบรม คอร์สเรียนทั้งหมด...(คลิกเข้าดู)

เข้าชม ผลงานออกแบบ พร้อม เทคนิคก่อสร้างมากมาย โดยคุณบี คลิกลิงก์ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!!  สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ : 0867431141
Line:  line052014 หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://line.me/ti/p/P3J0gN59SF
Line@: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://lin.ee/sqYYLM6
อีเมล :   baanthaidd@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/


รับออกแบบบ้านและอาคาร 
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!! ตอบ-คำถาม โดยคุณบี สอบถามได้ตลอดครับ... ยินดีมากๆ
บริการ รับออกแบบบ้านและอาคาร  เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร(กทม) เทศบาล อบต.  กนอ.  นิคมอุตสาหกรรม แบบ.ข1 แบบ.อ1 แบบ.อ6 แบบ.รง.4 แบบ.รง.3 แบบ.น2 แบบ.น4
บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) เพื่อขอสินเชื่อ ยื่นกู้ธนาคาร
รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริการรับออกแบบอาคารพร้อม รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ     
รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างคอนโด รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างสำนักงาน รับสร้างอาคารพาณิชย์  และรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด 
รับเป็นที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
รับออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา  
รับออกแบบโครงสร้างอาคาร  รายการคำนวณโครงสร้าง โดย วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา   
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รายการคำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบระบบบำบัดมลพิษ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยสามัญสิ่งแวดล้อม
รับออกแบบระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Fire Pump ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสปริงเกอร์  โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบปั๊มน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ  ระบบแอร์ โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับเขียนแบบไฟฟ้า รับเซ็นต์แบบไฟฟ้า โดย วุฒิวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรไฟฟ้า  
รับออกแบบ ขนาดมิเตอร์  ขนาด หม้อแปลง Single Ling Diagrams, Riser Diagrams,
รับทำ Main Schedule ขนาด ของ MDM (Main Distribution)
รับออกแบบ ตารางโหลด Load Schedule
รับออกแบบ ระบบ Lighting ไฟฟ้าแสงสว่าง, โคมไฟ, เต้ารับ,
รับออกแบบ ระบบ CCTV, TV, เครื่องเสียง, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
รับออกแบบ ระบบ Fire Alarm System , Smoke & Heat Detector