ผลงาน

Portfolio : แยกตามประเภทของลูกค้า
ด้านล่างนี้เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

โครงการออกแบบอพาร์ทเมนต์5ชั้น ค่าก่อสร้าง 8ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์3ชั้น ค่าก่อสร้าง 4.35ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ เขตลาดกระบัง
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน5ชั้น ค่าก่อสร้าง 15ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์2ชั้นสไตล์โมเดิร์น ค่าก่อสร้าง3.5ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กทม
โครงการออกแบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้นสไตล์โมเดิร์น ค่าก่อสร้าง10ล้านบาท สถานที่ก่อสร้างจังหวัดตาก
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์4ชั้น ค่าก่อสร้าง 13ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน3ชั้น ค่าก่อสร้าง 5ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กทม
โครงการก่อสร้างโกดัง2ชั้น ค่าก่อสร้าง 3ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กทม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน4ชั้น ค่าก่อสร้าง 5ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม4ชั้น ค่าก่อสร้าง 20ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการออกแบบอพาร์ทเมนต์3ชั้น ค่าก่อสร้าง 8ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการรีโนเวทสำนักงาน4ชั้น ค่าก่อสร้าง 4.5ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการออกแบบอพาร์ทเมนต์5ชั้น ค่าก่อสร้าง 20ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กทม
โครงการก่อสร้างห้องเช่า2ชั้นสไตล์โมเดิร์น ค่าก่อสร้าง 3ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์2ชั้น ค่าก่อสร้าง 3ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการออกแบบอพาร์ทเมนต์2ชั้น ค่าก่อสร้าง 8ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง จังหวัด ระยอง
โครงการออกแบบอพาร์ทเมนต์5ชั้น ค่าก่อสร้าง 16ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กทม
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน ค่าก่อสร้าง 5ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ
โครงการก่อสร้างบ้าน2ชั้น ค่าก่อสร้าง 10ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการก่อสร้างสำนักงาน ค่าก่อสร้าง 3ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี
โครงการออกแบบโรงจอดเครื่องบิน สถานที่ก่อสร้างจังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างจังหวัดสกลนคร